Website ku mund te testoni shpejtesine e internetit eshte speedtest.net.
Matja e shpejtesise duhet bere pasi te keni fikur dhe rindezur modemin dhe te keni lidhur vetem nje pajisje me internetin, nderkohe pajisjet e tjera duhet te jene shkeputura nga interneti. Matja me e sakte eshte qe te lidhni nje
pajisje desktop me kabell LAN ne rast. Ne rast se nuk keni mundesi te beni matjen te lidhur me fishe LAN, mund te beni matje me wireless.