Kontrate me konpanine tone nuk ka nje afat te caktuar, mund te shkeputet ne cdo moment qe ka deshire klienti. Sherbimi i internetit eshte me parapagim dhe nuk ka penalizime ne mbylljen e kontrates.