Ndryshimi I passwordit te wireless-it mund te behet nga sistemi ne rast se ju shkarkoni ne kompjuterin tuaj programin Team Viewer dhe teknika mund te beje ndryshimet e nevojshme. Ne rast se nuk keni mundesi ne kete rast, teknika mund te vije fizikisht per bere ndryshimet .
Per te dyja rastet mund te na kontaktoni tek numrat tane te telefonit 044100000 ose ne adresen tone te emailit marketing@selcom.al