Ne rast se keni bere testimin e shpejtesise sipas sugjerime tona dhe konstatoni shpejtesi me te ulet se shpejtesia qe duhet te ofrohet, ju lutem na kontaktoni menjehere tek nje nga numrat tane te kontaktit ose me ane te emailit.